Historien om Cypern

Bebott sedan 10 000 år tillbaka

Det finns spår av bosättningar på Cypern som dateras så långt tillbaka i tiden som 10 000 år, men de första städerna uppstod under bronsåldern, varhelst det fanns koppar. Handel med Egypten, Mindre Asien och Syrien skedde tidigt.

Koppar lockade

Ön växte och blomstrade under århundradena 1900-1000 f.Kr. Koppar spelade en central roll i öns framgångar och städer uppfördes. Cyperns strategiska läge hjälpte till för att skapa intresse hos närliggande grannar och trots en del interna strider på ön så blev Cypern ett stort handelscentrum. Bland annat gjordes mycket affärer med Kreta och här kan du läsa om flera hotell på Kreta som vi gillar.boka hotell på Cypern

Under järnåldern drabbades Cypern av en hel del storskaliga naturkatastrofer vilka var förödande för såväl handel som ekonomi och utveckling i allmänhet.

Fenicierna tar makten över Cypern

Feniciernas intrång på Cypern cirka 900 f.Kr. förde med sig ett uppsving i kultur och banden med orienten blev starkare. Snart blev ön en del av det persiska riket och återigen blomstrade tillståndet på Cypern.

Cypern delas för första gången

År 499 f. Kr drog folket från Mindre Asien som levde vid kusten mot det som idag är Turkiet igång ett uppror mot perserna. Detta ledde till en uppdelning av ön – en grekisk halva och en persisk halva. Det var slutligen Alexander den Store som besegrade perserna på Cypern men vid hans död tog snart Egypten makten över Cypern. Detta resulterade i kulturell utveckling och teatrar och sportarenor anlades.

En del av romarriket

Egyptierna drevs iväg från Cypern av romarna år 58, men Julius Caesar gav ön senare till Cleopatra av Egypten som en gåva. Den romanska perioden fortsatte dock och många byggnader upprättades. När romarriket föll tog bysantinerna över Cypern och byggde kyrkor på redan existerande tempelplatser. Araberna började visa intresse för Cypern och genomförde regelbundna räder mot ön.  År 965 lyckades man till slut fördriva de sista vandaliserande araberna.

En del av det venetianska riket

År 1489 blev Cypern en del av det venetianska riket. Man bannade den ortodoxa tron och byggde samtidigt upp ett massivt försvar mot en eventuell ottomansk invasion. De stora städerna vid Nicosia och Famagusta omgärdades snart av massiva murar och fort, som delar av än idag finns att beundra. År 1570 invaderade ottomanerna och 1572 avslutades officiellt den venetianska perioden på Cypern.

Turkiskt styre i 300 år

Under 300 år hade turkarna Cypern i ett fast grepp, men efter ett turbulent 1900-tal är ön idag indelad i en turkisk och en grekisk halva. Läget är tidvis spänt, men stabilt.